Gazeta Radomska - lipiec 2016
Informator studiów podyplomowych
Nowości wydawnicze
  Kontakt
Biuro  Studiów Podyplomowych

adres:
Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Traugutta 61a 26-600 Radom

telefon: 48 362 13 32
e-mail: podyplomowe@wsh.pl  
skype: wshpodyplomowe
nr Gadu-Gadu: 40819853

Dni i godziny otwarcia Biura w roku akademickim:
wt. - pt. 8.00-16.00
sob. 7.00-15.00

Pracownicy:
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
mgr Estera Witkowska
Tel.  48 362 13 32 wew. 24
e-mail: ewitkowska@wsh.pl

Wydział Zamiejscowy w Mielcu
mgr Joanna Kozłowska
ul. Sękowskiego 1
tel. 17 250 64 64
e-mail: mielec@wsh.pl


Władze uczelni

REKTOR
doc. dr Elżbieta Kielska
ul. Domagalskiego 7a, 26-600 Radom
tel./fax. 48 363 15 10; 48 360 10 75 w. 26
e-mail: ekielska@wsh.pl

KANCLERZ
prof. nadzw. dr Gerard Paweł Maj
ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
tel./fax. 48 340 16 94
e-mail: gmaj@wsh.pl

DZIEKAN Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych
dr Paweł Kowalski
tel. 48 363 22 90 w. 26

e-mail: pkowalski@wsh.pl


P.O. DZIEKAN Wydziału Nauk Humanistycznych
doc. dr Sylwester Bębas
tel. 48 360 10 75 w. 44
e-mail: sbebas@wsh.pl


DZIEKAN Wydziału Nauk Prawnych
dr Paweł Nowak
tel. 48 363 22 90 w. 52

e-mail: pnowak@wsh.plDZIEKAN Wydziału Zamiejscowego w Mielcu
dr Andrzej Gołębiowski
tel. 48 363 22 90 w. 55
e-mail: agolebiowski@wsh.pl 


Wydziały

WYDZIAŁ STUDIÓW STRATEGICZNYCH I TECHNICZNYCH
ul. Domagalskiego 7a, 26-600 Radom
tel./fax. 48 360 10 75 / 48 363 15 10
e-mail: wssib@wsh.pl

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
tel./fax. 48 363 22 90, 48 363 22 91
e-mail: wd@wsh.pl

WYDZIAŁ NAUK PRAWNYCH
ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
tel./fax. 048 363 22 90, 363 22 91
e-mail:
wnp@wsh.pl
Administracja

BIURO KANCLERZA
mgr Eliza Cebula
ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
tel.: 48 340 16 94
e-mail: wsh@wsh.pl

BIURO REKTORA
Kierownik Działu - mgr Barbara Białkowska
ul. Domagalskiego 7a, 26-600 Radom
tel./fax. 48 363 15 10, 48 360 10 75 w. 26

DZIAŁ ORGANIZACJI DYDAKTYKI
Kierownik Działu - mgr Edyta Dębowska
ul. Domagalskiego 7a, 26-600 Radom
tel/fax. 48 360 10 75 w. 48
e-mail: edebowska@wsh.pl

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PRAKTYK STUDENCKICH
Kierownik Działu - mgr Izabela Kopycka
ul. Traugutta 61 a, 26 - 600 Radom
tel/fax. 48  363 22 90 w. 45
e-mail: ikopycka@wsh.pl
e-mail: zagranica@wsh.pl

BIBLIOTEKA
Dyrektor Biblioteki - mgr Agnieszka Jagiełło
ul. Domagalskiego 7a, 26-600 Radom
tel./fax. 48 360 10 75 w. 25
e-mail: biblioteka@wsh.pl

ARCHIWUM
mgr Agnieszka Jagiełło
ul. Domagalskiego 7a, 26-600 Radom
tel/fax. 48 365 57 81, 365 57 82 w. 33, czynne w środy w godz. 9.00-16.00
e-mail: ajagiello@wsh.pl

KWESTURA
Kwestor - mgr Joanna Giemza
ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
tel./fax. 48 363 22 90 w. 50
e-mail: kwestura@wsh.pl

DZIAŁ KADR
Kierownik - mgr Anna Chomicz
ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
tel./fax. 48 363 22 90 w. 42
e-mail: kadry@wsh.pl